Ricavi e Utile Acsm Agam SpA

Dati in milioni di EUR

Bilancio annuale Acsm Agam SpA

AnnoRicaviUtile
2021456,2644,47
2020371,5917,95
2019410,8618,57
2018284,8210,74
2017179,9910,02
2016187,5410,74

Trimestrali Acsm Agam SpA

TrimestreRicaviUtile
4Q2019112,368,45
1Q2020126,709,04
2Q202064,43-2,46
3Q202070,702,77
4Q2020111,828,59
1Q2021120,3713,30
2Q202185,5212,76
3Q202153,042,54
4Q2021188,1315,87
1Q2022218,8110,20
2Q2022110,7315,72

Prossimo rilascio degli utili mercoledì 09 Novembre 2022.