AzionistaCapitaleAzioni
Larisa Dmitrievna Belobrova54,20%135.421
Yeunhwa Son10,00%25.000
Malyarenko Family6,27%15.685
Elena Oskarovna Peredriy6,21%15.532
Olga Nikolaevna Linetskaya6,17%15.429
Anastasiya Sergeyevna Litvinova4,50%11.250
Yekaterina Alekseyevna Borushnova3,63%9.083
Aleksandr Vladimirovich Pochepnia3,48%8.705
Natalya Filippovna Pavlova3,48%8.705
Yurii Mikhailovich Pavlov3,48%8.705