Ricavi e Utile Convergenze SpA SB

Dati in milioni di EUR

Bilancio annuale Convergenze SpA SB

AnnoRicaviUtile
202118,370,24
202016,300,69
201916,680,52
201813,850,19
201712,170,32

Trimestrali Convergenze SpA SB

TrimestreRicaviUtile
1Q20203,850,27
2Q20203,850,27
1Q20214,380,20
2Q20214,380,20
3Q20204,300,08
4Q20204,300,08
3Q20214,80-0,09
4Q20214,80-0,09