Ricavi e Utile Digital Magics SpA

Dati in milioni di EUR

Bilancio annuale Digital Magics SpA

AnnoRicaviUtile
20212,92-3,35
20202,61-2,51
20192,98-2,26
20182,740,39
20172,30-6,83
20162,59-3,19

Trimestrali Digital Magics SpA

TrimestreRicaviUtile
3Q20190,69-0,71
4Q20190,69-0,71
1Q20200,75-0,24
2Q20200,75-0,24
3Q20200,50-1,01
4Q20200,50-1,01
1Q20210,60-0,40
2Q20210,60-0,40
3Q20210,86-1,27
4Q20210,86-1,27