Ricavi e Utile Global Water Resources Inc

Dati in milioni di USD

Bilancio annuale Global Water Resources Inc

AnnoRicaviUtile
202141,913,61
202038,631,11
201935,472,22
201835,523,10
201731,214,55

Trimestrali Global Water Resources Inc

TrimestreRicaviUtile
1Q20208,230,35
2Q20209,89-0,12
3Q202010,761,13
4Q20209,75-0,26
1Q20219,26-0,22
2Q202110,941,98
3Q202111,401,50
4Q202110,310,35
1Q202210,030,89
2Q202211,712,11
3Q202211,891,69