Dividend Yield medio negli ultimi 5 anni del 0,00%.

Ultimi Dividendi Ob''yedinennaya Aviastroitel'naya Korporatsiya PAO

Giorno Ex DividendoStacco
09-07-20150,00 RUB