Ricavi e Utile Stitch Fix Inc

Dati in milioni di USD

Bilancio annuale Stitch Fix Inc

AnnoRicaviUtile
20212.101,26-8,88
20201.711,73-67,12
20191.577,5636,88
20181.226,5144,90
2017977,14-0,59

Trimestrali Stitch Fix Inc

TrimestreRicaviUtile
2Q2020371,73-33,90
3Q2020443,41-44,47
4Q2020490,429,54
1Q2021504,09-21,04
2Q2021535,59-18,85
3Q2021571,1621,47
4Q2021581,24-1,83
1Q2022516,72-30,91
2Q2022492,94-78,04

Prossimo rilascio degli utili martedì 20 Settembre 2022.