Ricavi e Utile Isuzu Motors Ltd

Dati in milioni di JPY

Bilancio annuale Isuzu Motors Ltd

AnnoRicaviUtile
20171.953.186,0093.858,00
20182.070.359,00105.663,00
20192.149.168,00113.444,00
20202.079.936,0081.232,00
20211.908.150,0042.708,00

Trimestrali Isuzu Motors Ltd

TrimestreRicaviUtile
1Q2020561.674,0013.830,00
2Q2020327.446,00-9.759,00
3Q2020465.416,008.016,00
4Q2020515.329,0030.220,00
1Q2021599.959,0014.231,00
2Q2021529.608,0046.429,00

Prossimo rilascio degli utili lunedì 08 Novembre 2021.